De jure

Obecně prospěšná společnost Tip Art, o.p.s. byla založena společností Tip DaS, s.r.o. v čele s jednatelkou Ing. Pavlínou Juzíkovou a paní Drahomírou Nevřivovou. Do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 251, byla zapsána dne 22.11.2007.

Správní rada:
Předseda správní rady:Petr Nevřiva
79846 Brodek u Konice 334
Člen správní rady:Ing. Petr Nevřiva
Horní Úlehla 442/52, 779 00 Olomouc – Droždín
Člen správní rady:Bc. Mikuláš Nevřiva
79846 Brodek u Konice 334
Ředitel společnosti:
Drahomíra Nevřivová
79846 Brodek u Konice 334
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí radyIng. Pavlína Juziková
75115 Líšná 119
Člen dozorčí rady:Oldřich Chvála
Na Hrázi 804/34, 75002 Přerov – Přerov I – Město
Člen dozorčí rady:Alena Hošťálková
Velká Dlážka 2795/34, 75002 Přerov – Přerov I – Město
Tabulka I: Přehled angažovaných osob

Jménem společnosti jedná statutární zástupce ve všech věcech samostatně.