Naše projekty

Úvodním projektem na podzim roku 2007 byla humanizace chodby Hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Náš velký dík za trpělivost a spolupráci při realizaci úvodního projektu patří zdravotnickému personálu Hemato-onkologického oddělení v čele s přednostou Dětské kliniky FN a LFUP v Olomouci Prof. Mudr. Vladimírem Mihálem, CSc. a rovněž náš velký dík a uznání patří Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. následně Šance Olomouc o.p.s. s předsedkyní výboru, následně ředitelkou, paní Hertou Mihálovou, kterému se podařilo shromáždit dostatek finančních prostředků na přeměnu nemocničního prostředí.

Nejen úvodním, ale zároveň i našim nejvýznamnějším projektem je humanizace prostor Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci:

 • prvním návratem na Hemato-onkologické oddělení byla humanizace jednotlivých pokojů pacientů a pokoje JIP
 • dále jsme na Hemato-onkologickém oddělení pokračovali navazujícími chodbami, jídelnou, hernou, vyšetřovnou, ambulantními pokoji, částečným zasklením terasy, vytvořením koutku na odběr filtrované vody
 • v přízemí Dětské kliniky jsme vytvořili z nevyužívaných šaten Dětskou galerii – místnost pro art terapii hospitalizovaných dětí a prodej jejich výrobků a zároveň zázemí pro společnost Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. následně Šance Olomouc o.p.s.
 • následovala humanizace vstupních prostor Dětské kliniky od přízemí po šesté patro
 • humanizace vyšetřoven a čekárny dětské kardiologie
 • humanizace ordinace neurologie
 • humanizace ordinace hematologie
 • humanizace herny 5. patra
 • humanizace herny 4. patra
 • humanizace přízemních prostor včetně čekáren
 • humanizace oddělení chirurgických oborů

Projekty, ve kterých jsme se věnovali humanizaci prostředí dospělých byly:

 • prostory Centra zdravotní a sociální pomoci se sídlem ve Vizovicích. Velmi si vážíme možnosti humanizovat prostory společnosti DOTEK, o.p.s. pod vedením Radomíry Pečeňové, nositelky ocenění Sestra roku 2007 v kategorii sestra v sociální péči. Společnost poskytuje, mimo jiné, úlevovou pobytovou péči pro klienty, kteří jsou závislí na pomoci svých blízkých 24 hodin denně. Tím nabízí pomoc rodinám v situaci, do které se dostávají nezaviněně, mnohdy ze dne na den. Dává prostor také lidem s Alzheimerovým onemocněním a jiným typem demence a je ojedinělým zařízením nejen ve Zlínském kraji. Při péči respektuje individualitu a důstojnost každého člověka
 • Domov Adam Dřevohostice, p.o. Domov Adam je zařízení patřící do sítě poskytovatelů sociálních služeb rezidenčního typu a je určeno pro chlapce a dospělé muže se zdravotním postižením včetně vad kombinovaných s cílem umožnit těmto lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci, žít hodnotný život v příjemném prostředí se smysluplnými vztahy a možnostmi vzdělávání. Zařízení je nejen klientelou velmi oblíbené a uznávané díky laskavé, soustavné a odborné péči paní ředitelky PaedDr. Odložilové a jejího kolektivu spolupracovníků.

Dalšími významnými projekty pro děti byly:

 • humanizace prostor Dětského oddělení nemocnice v Kroměříži. Proměna prostor navazovala na celkovou rekonstrukci Dětského oddělení, takže jsme mohli sladit s výtvarným pojetím i položení barevných podlahových krytin, vytvořili jsme podlahové intarzie, sanitární obklady, barevnosti sedacího nábytku a zděné prvky. Naše velké poděkování patří prim. MUDr. Janě Mathonové a jejím nejbližším spolupracovníkům, kterým se podařilo shromáždit dostatek finančních prostředků, aby se Dětské oddělení proměnilo ve vesničku se spoustou zvířátek a s jídelnou stylizovanou do podoby roubenky s kachlovou pecí. V humanizaci jsme pokračovali vstupním prostorem na novorozenecké a dětské oddělení.
 • humanizace prostředí příspěvkové organizace: Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci – budova „A“ Kojeneckého ústavu. Zkrášlení a zpříjemnění prostředí bylo pro nás velkou výzvou, protože jsme zútulňovali vstupní prostor v přízemí budovy po ničivé povodni. Dále šlo o výmalbu schodiště do prvního patra a nově vybudovaného prostoru pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Upřímné poděkování paní ředitelce Ing. Marii Fickerové, MBA. Díky její mimořádné péči, kterou věnuje svým svěřencům a zaměstnancům je kojenecký ústav na vysoké profesionální úrovni zabezpečující vše potřebné pro děti, které nemohou být z různých důvodů se svými biologickými rodiči.
 • humanizace dětského koutku na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, které finančně zajišťovalo Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. následně Šance Olomouc o.p.s.

Následovaly humanizace jednotlivých ordinací dětských lékařů:

 • humanizace dětské ordinace, Dětské centrum Olomouc, v Olomouci Lazcích MUDr. Mathonové
 • humanizace dětské ordinace Ordinace Pedien s.r.o. v Olomouci Nových Sadech MUDr. Alice Entrové a Bc. Petry Entrové

Zajímavým projektem bylo oživení:

 • sportovního areálu v obci Líšná. Výtvarně jsme zpracovali nejen malby interiéru, ale navrhli jsme i výtvarné pojetí fasády exteriéru budovy areálu. Vše s velkou podporou paní starostky Markéty Kropáčkové, za což jí patří poděkování a uznání.