Jak to celé začalo

„To je ale skvělý nápad!“, zaznělo z úst účastníků setkání volného sdružení výtvarníků Moravy Amart Galery a jejich přátel na Výtvarném létě Dřevohostice 2007.

„A o co vlastně jde, co je tím skvělým nápadem?“ může se ptát nezasvěcený. Je to požadavek Sdružení Šance na humanizaci hlavní chodby a přilehlých prostor hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, která se rozhodla zpříjemnit léčebný pobyt malým či mladým pacientům a psychicky je posílit v boji se zákeřnou chorobou.

Svěřeného úkolu se v první fázi tzv. „předrealizace“ chopil pan Oldřich Chvála a po prohlídce oddělení zahájil jednání o celkovém výtvarném pojetí. Od myšlenky k realizaci byla ještě dlouhá cesta. Nebylo možno jen přijít s nápadem nového výrazového pojetí, ale bylo nutné akceptovat velmi přísné hygienické předpisy. Konečná výtvarná studie byla dílem výtvarnice Petry Zlé.

V polovině měsíce srpna byl svolán celý pracovní kolektiv hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v čele s Prof. MUDr. Vladimírem Mihálem, CSc. a po drobných připomínkách byl návrh na zútulnění přijat.

V září 2007 započaly nejen vlastní realizační práce, ale i záměr vytvořit neziskovou organizaci, která by i v budoucnosti zajišťovala tyto služby pro další zdravotnická a sociální zařízení. Tak byl podán návrh na vznik obecně prospěšné společnosti Tip Art, o.p.s.